تبلیغات
آهنگ - سوالات کنکور (طنز)

جستجو

 

سوالات کنکور (طنز)

جمعه 26 تیر 1388   06:41 ق.ظ

هنر 5487
------------ --------- --------- --------- -- 5487

هنرپیشه معروف سینما ؟ 5487
الف) محمدرضا گلزار 5487
ب) محمدرضا علفزار 5487
ک) محمدرضا گندمزار 5487
ش) محمدرضا دشت 5487

هنرپیشه مرحوم سینما ؟ 5487
الف) رضا ژیان 5487
ب) رضا ماکسیما 5487
ک) رضا فولکس 5487
ش) رضا خاور 5487

هنرپیشه مرحوم فیلم "ممل آمریکایی" ؟ 5487
الف) نعمت الله گرجی 5487
ب) نعمت الله ساقه طلایی 5487
ک) نعمت الله شیرین عسل 5487
ش) نعمت الله مینو 5487

هنرپیشه زن معروف سینما ؟ 5487
الف) هدیه تهرانی 5487
ب) کادوی تهرانی 5487
ک) چشم روشنی تهرانی 5487
ش) قابل نداره تهرانی 5487

بازیگر چشم روشن سینما و تلوزیون ؟ 5487
الف) پارسا پیروفر 5487
ب) فارسا فیروزپر 5487
ک) پارسا پیروزپر 5487
ش) فارسا فیروزفر 5487

یکی از آهنگ های منصور ؟ 5487
الف) دیوونه 5487
ب) ... خل 5487
ک) منگل 5487
ش) عجوج مجوج! 5487

خشایار اعتمادی چه سبکی می خواند ؟ 5487
الف) پاپ 5487
ب) اسقف 5487
ک) راهبه 5487
ش) موبد 5487
 5487


تربیت بدنی 5487
------------ --------- --------- --------- -- 5487

مربی و بازیکن اسبق پرسپولیس ؟ 5487
الف) علی پروین 5487
ب) علی شهین 5487
ک) علی مهین 5487
ش) علی دمبه 5487

کشتی گیر گردن کلفت ایران ؟ 5487
الف) عباس جدیدی 5487
ب) عباس قدیمی 5487
ک) عباس نیو 5487
ش) عباس آپ تو دیت 5487

تیم فوتبال آبادانی ؟ 5487
الف) نفت آبادان 5487
ب) بنزین آبادان 5487
ک) گازوئیل آبادان 5487
ش) استقلال اهواز 5487

باشگاه انگلیسی ؟ 5487
الف) میدلزبرو 5487
ب) میدلزبیا 5487
ک) میدلزبودی حالا 5487
ش) میدلزپاشو برو گمشو 5487

بازیکن بوسنیایی سابق بایرن مونیخ ؟ 5487
الف) حسن صالح حمیدزیچ 5487
ب) حمید صالح حسنزیچ 5487
ک) حسن حمید صالحزیچ 5487
ش) بابا چند نفر به یه نفر ؟؟؟ 5487

دروازه بان انگلیس در جام جهانی 1998 فرانسه ؟ 5487
الف) دیوید سیمن 5487
ب) دیوید سیمثقال 5487
ک) دیوید سیگرم 5487
ش) دیوید سیتن 5487

مهاجم سال های دور منچستر یونایتد ؟ 5487
الف) اندی کول 5487
ب) اندی سرشانه 5487
ک) اندی پشت بازو 5487
ش) اندی مرسی هیکل 5487
 5487


فیزیک 1و2و3و4و5و6و7و . . . و شیمی . . . ( در هم ) 5487
------------ --------- --------- --------- -- 5487

مساحت دایره چقدر است ؟ 5487
الف) 2 متر 5487
ب) 5/2 متر 5487
ک) بیشتره 5487
ش) صبر کن بپرسم 5487

سرعت نور چقدر است ؟ 5487
الف) خوب است 5487
ب) بد نیست 5487
ک) شما چطوری ؟ 5487
ش) چه خبر ؟ 5487

کدام عبارت زیر باید فیلتر شود ؟ 5487
الف) cosx 5487
ب) 2sin2x 5487
ک) cotghx 5487
ش) tg3x 5487

کدام دانشمند جاذبه زمین را کشف کرد ؟ 5487
الف) نیوتن 5487
ب) کیلوگرم 5487
ک) متر بر مجذور ثانیه 5487
ش) نیترات مس 5487

یکی از وسایل مربوط به فیزیک که در عینک ، تلسکوپ و میکروسکوپ به کار میرود ؟ 5487
الف) عدسی 5487
ب) کاچی 5487
ک) فرنی 5487
ش) سرشیر با دوغ 5487

دانشمندی که بین بار الکتریکی و جرم الکترون ها و سرعت حرکت آنها رابطه ای نوشت ؟ 5487
الف) تامسون 5487
ب) واشنگتنی 5487
ک) بمی 5487
ش) شهسواری 5487

یکی از اشکال ماده ؟ 5487
الف) گاز 5487
ب) یخچال 5487
ک) بخاری 5487
ش) ماشین ظرف شویی 5487

نام دیگر اسید فرمیک ؟ 5487
الف) جوهر مورچه 5487
ب) جوهر مورچه خوار 5487
ک) جوهر پلنگ صورتی 5487
ش) جوهر سلندی پیتی 5487

نام گاز سرد کننده یخچال های قدیمی ؟ 5487
الف) فرعون (فرئون) 5487
ب) نمرود 5487
ک) ابرهه 5487
ش) خسرو پرویز 5487

نام دیگر گازهای بی اثر مثل هلیم ، نئون و ... ؟ 5487
الف) گازهای نجیب 5487
ب) گازهای سر به زیر 5487
ک) گازهای باوقار 5487
ش) کلا بچه های خوبی هستن 5487
 5487


ادبیات 5487
------------ --------- --------- --------- -- 5487

در بیت زیر چه صنعتی به کار رفته است ؟ 5487
"بی وفایی ، بی وفایی ، دل من از غصه داغون شده" 5487
الف) ایهام 5487
ب) صنعت نفت 5487
ک) صنعت پتروشیمی 5487
ش) صنعت میخ راست کنی! 5487

شاعر قرن ده دوازده؟ 5487
الف) هاتف اصفهانی 5487
ب) ابی اصفهانی 5487
ک) اندی اصفهانی 5487
ش) سیاوش قمیشی اصفهانی 5487

فعل "خوردن" را صرف کنید ؟ 5487
الف) خوردی 5487
ب) صرف شده 5487
ک) میل ندارم 5487
ش) نوش جان 5487

نویسنده "منطق الطیر" کدام شاعر است ؟ 5487
الف) عطار نیشابوری 5487
ب) نجار نیشابوری 5487
ک) سمسار نیشابوری 5487
ش) گل فروش نیشابوریمنبع:
http://amirpar.persianblog.ir


نوشته شده توسط : نقد فیلم